Luftkompressorer 1950-70-talet


Klicka på bilderna för uppförstoring.
Luftkompressor HT420 TK
Kompressor E8, E16
Kompressor T22, T44, T66, T132
Kompressoraggregat HT 420 TK

Kompressor typ E8, E16
Kompressor typ T22, T44, T66, T132
Kompressor typ T210, T275, T420
Kompressor typ A22L-AT132L
Byggmästarkompressor EP13
Kompressor typ T210, T275, T420
Kompressor typ A22L - AT132L
Byggmästar-
kompressor EP13

Motorkompressorer
Högtryckskompressor FB 12
Kompressoraggregat typ EA
Motorkompressorer
Högtrycks-
kompressor FB12

Kompressor-
aggregat typ EA