Lokomotiv


Klicka på bilderna för uppförstoring.
Lokomotiv
Deutz lokomotiv
Gruvlokomotiv
Lokomotiv DB 22

Deutz diesellokomotiv, 1930-talet
Deutz gruvlokomotiv, 1930-talet
Lokomotiv
Lokomotiv

Gengaslokomotiv
Gruvlokomotiv DB 3, 1950-talet
Lokomotiv med kåpan uppfälld
Lokomotiv med gengas