Kross- och sorteringsanläggningar, 1930-talet

Klicka på bilderna för uppförstoring.

Stenkross "Kubit"
Vibrationssorterare
Elevatorer
Stenkross "Kubit"

Vibrationssorterare
Elevator
Krossanläggning
Dammskyddsanordning
Sorteringsverk
Kross- och sorte-
ringsanläggning

Dammskydds-
anordning

Sorteringsverk
Släpskrapor
Remtransportörer
Provsiktar
Släpskrape-
anläggning

Remtransportörer
Provsiktar